ITS Nedir ?

Tüm dünyada ilaçların ve tıbbi cihazların güvenlik amacıyla izlenmesini gerektiren birçok sorun meydana gelmektedir, bu nedenledir ki dünya çapındaki genel eğilim bu ürünlerin izlenebilir olması yönündedir. İlaç Takip Sistemi, tüm dünyada uygulanan Takip ve İzleme sisteminin ülkemizde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sektörüne uyarlanmış şeklidir.

UTS Nedir ?

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi: Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen bir projedir.

İade İşlemleri
20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesi gereğince yürürlüğe konulmuş olan “İlâçlar ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler ile ilgili İyi Dağıtım ve Muhafaza Uygulamaları Kılavuzumun IX. İadeler Bölümü 27 nci maddesinde yer alan “Deponun sorumluluğu dışına çıkmış ürünlerin satılabilir stoklara geri dönmesi ancak şu şartlarda olabilir:

  • Ürünler açılmamış, orijinal ambalajları içinde ve iyi durumda ise,
  • Ürünlerin uygun şartlarda saklandığı ve işlem gördüğü biliniyorsa,
  • Raf ömrünün kalan süresi kabul edilebilir ise